leestijd ongeveer 2 minutes

Voorwoord: Futureproof

Op het moment van schrijven moeten we nog gaan stemmen voor de 3 nieuwe bestuursplaatsen. Ik merk dat het zittend bestuur van de vereniging omgaan met tegenkandidaten moeilijk vindt. Er wordt allerlei verdediging…..