handengeld94 procent van de huisartsen, zo leert een onderzoek van de LHV, heeft met ‘zorgmijders’ te maken. Mensen die aanbevolen zorg vermijden omdat ze hun eigen risico niet kunnen of willen betalen. In datzelfde onderzoek werd beschreven dat het in 2013 vooral ging om patiënten die niet naar de fysiotherapeut of psycholoog gingen om financiële redenen.

Dit jaar lijkt het anders. Tot nu toe lijken de omzetten in de fysiotherapie redelijk goed te gaan. We merken dat direct. InFysio lijkt wel een barometer.

Barometer van de fysiotherapie? InFysio is naast het vakblad ook steeds vaker praktijkondersteuner vooral in de communicatie en marketing. Onze ondersteuning is populair op het moment dat de omzetten stagneren of  terug lopen. Maar we zijn minder aantrekkelijk  als de omzetten weer aantrekken. Er wordt bijna geregeerd bij de dag.

Dat regeren bij de dag lijkt gemeengoed. Artikel 13 (recht op vrije artsenkeuze) is door de Tweede Kamer, maar geldt niet voor de eerste lijn. We staan weer te “JUICHEN!” zou Louis van Gaal zeggen. Een reactie bij de dag! Verlies van artikel 13 is een ernstige bedreiging. Een jaar na implementatie wordt vrije keuze ook voor de eerste lijn beperkt. Dat ligt in de lijn der verwachtingen. De boodschap zal halverwege 2015 zijn dat door artikel 13 enorm bezuinigd is op zorg!

Op Social Media was het ook druk over herbezinning KIB door nieuwe bestuur. Zij kijkt kritisch naar het geld en verbaast zich nogal over de ongelijkheid in investering. KNGF betaalt ruim € 600.000 terwijl zorgverzekeraars vooral toe kijken en ook nog eens heel weinig zekerheden bieden. Of vinden we het niet-verplichten van een audit tegenwoordig al een zekerheid. Als we het hebben over gezamenlijk belang dan moet er ook gezamenlijk geïnvesteerd worden. In mijn optiek dus een verantwoorde herbezinning, zeker na een echec als Kwaliefy. Herbezinnen is toch echt wat anders dan stoppen.

Het gaat mij persoonlijk de laatste tijd veel te veel over kwaliteit in relatie tot zorgverzekeraars. Vervang kwaliteit maar door inkoop, kwaliteit is geen inkoopparameter. Kijk maar om je heen. Bijvoorbeeld bij contracten binnen de GGZ. De GGZ kent een soort van PROM, maar wie krijgt het eerst een contract aangeboden? Juist ja! Degene die de laagste prijs afgeeft. Wat denkt u zelf? Als een collega naast u gaat zitten en fysiotherapie aanbiedt voor € 20 per zitting? Zou die dan geen contract krijgen omdat hij te goedkoop is?

Zo vlak voor de zomer zitten we met praktijkeigenaren in een stevige 4-uurs sessie om te praten over de richting voor het komend jaar. Buiten dat dit ontzettend leerzaam is, werkt het ook enorm inspirerend. En precies voor de zomervakantie zinvol om alles eens rustig te laten ‘landen’. We zijn er namelijk niet zo zeker van dat het na de zomer allemaal vanzelf wel weer aantrekt. Net als de bondscoach moet je verschillende scenario’s in de kast hebben liggen en hebben geoefend. Is uw praktijkstrategie 5-3-2, 4-4-3 of moet u plan B inzetten?

Een mooie ‘strategische’ zomer gewenst!

P.S. We zien u heel graag op de App rond de 3e week van september