basisDe terugkeer van 20 behandelingen fysiotherapie in de basis voor aandoeningen op de chronische lijst houdt me bezig. In het persbericht van het KNGF lees ik: ”Als de eer ste 20 behandelingen voor aandoeningen uit de ‘chronische lijst’ ter ugkomen in het pakket, is fysiotherapie beter toegankelijk voor de patiënt. Bovendien is fysiotherapie kosteneffectief en kan een operatie uitstellen of voorkomen. Directe winst voor de patiënt en de maatschappij’.

In een ander bericht: “De toezegging van de minister om in overleg te gaan met het KNGF, de zorgverzekeraar en het Zorginstituut Nederland om voor het pakket 2017 met goede suggesties te komen, is een uitnodiging die ons zeer welkom is”, aldus Guusje ter Horst, voorzitter van het KNGF. Goede reacties op de minister en zorgverzekeraars Nederland. Na de uitzending van claudicatio werd fysiotherapie uitgelicht als goed en goedkoper alternatief dan opereren. Verzekeraars hebben dat opgepakt. Als fysiotherapeut weten we dat allang. We ervaren het in de praktijk dagelijks. Onze er varing is onderbouwd door onderzoek naar de voordelen op fi nancieel-economische aspecten en effectiviteit.

Fysiotherapeuten, reumafonds en vele patiënten kennen alle voordelen natuurlijk allang. Als zorgverzekeraar s dan plotseling bereid zijn dan zie ik ook een erkenning voor al dat werk, maar…. ik ben ook direct op mijn hoede.

De ervaring van de laatste jaren met zorgverzekeraars en deze minister zijn toch voor zorgverleners niet te rooskleurig. Zo’n plotselinge draai? Waar zijn de addertjes? En daar is de de eerste adder (addertjes is niet zo gepast) al. In een bericht over terugkeer fysiotherapie naar basis: “Een van de dingen die Schippers hierbij wil, is voorzien in een nieuwe zorgpolis die de verzekerde een korting op het ver plicht eigen risico biedt. Een korting tot maximaal honderd procent zelfs, vooropgesteld dat de verzekerde kiest voor zorgaanbieders waarmee zijn zorgverzekeraar een contract heeft.”

En – het heeft even geduurd – maar zo hebben we de omzeiling van ar tikel 13 te pakken. Vrije keuze wordt opnieuw beperkt. Als patiënt ben je afhankelijk van de contracten die jouw zorgverzekeraar sluit met zorgverleners. Als zorgverlener moet je dus een contract tekenen bij de zorgverzekeraar waarbij jouw groep chronische patiënten verzekerd is. Patiënten met chronische aandoeningen zijn vaker minder fi nancieel sterk en zullen meestal niet een onbeperkt budget hebben om fysiotherapie zelf ‘in te kopen’. Dat zien we nu ook al aan het afsluiten van beperkte aanvullende verzekering door deze groep. Ze zullen dus bij jou voor die 20 behandelingen ongeveer € 600 moeten aftikken terwijl het collega die wel tekent € 0 kost. De betrokkenheid en effectiviteit moet dan wel veel hoger zijn, te hoog in veel gevallen.

Kijkend naar de recente historie zal de volgende adder zo maar het tarief zijn. Fysiotherapie uit de basis goed, maar dan wel voor een lager tar ief (en meer verplichting). De boodschap erachter? Collectieve last en de zorg is duur en onhoudbaar.

In een veld met machtsblokken gedreven door winstmaximalisatie is erkenning van de fysiotherapeut mooi, maar is het nog veel te vroeg om te beoordelen of deze inzet wel voordelen biedt voor ‘chronische’ patiënten ofwel zorgverleners.

Geniet van je vakantie, laad de batterij goed op want het 2e deel van het jaar moeten we erkenning omzetten in patiëntvoordelen én gezonde praktijkvoering.

Robert Hoogland