123rf-2145452515 april en 13 mei 2015
14:00 – 20:00 uur

Merkt u dat uw cliënten wel naar uw adviezen luisteren, maar niet doen wat u hen adviseert? Weet u wel wat uw cliënten anders zouden moeten doen, maar niet hoe u ze zover kan krijgen om dat ook te doen? Wilt u weten hoe u uw cliënt in beweging kunt krijgen?

Motiverende gespreksvoering is een effectieve methode om de motivatie van cliënten actief te ontdekken, exploreren en te ondersteunen. Het is een cliëntgerichte en directieve methode om intrinsieke motivatie tot verandering te bevorderen.

Tijdens de training leert u:

  • de basisprincipes van motiverende gespreksvoering
  • de vier processen van motiverende gespreksvoeringbutton-intro-gespreksvoering
  • wat is ambivalentie en hoe kunt u hiermee effectief werken
  • versterken van de vier basis gespreksvaardigheden
  • het herkennen, ontlokken en verder exploreren van ‘verandertaal’
  • herkennen en omgaan met weerstand
  • reflectie op de eigen gespreksstijl

LET OP: TERUGKOMDAG OP 13 MEI!

De cursus vindt plaats op 15 april 2015. Op 13 mei komt u terug om de nieuwe vaardigheden die u heeft toegepast in de praktijk te bespreken en verbeteren.

– Docent: Vincent Kortleve

– Maximaal 15 deelnemers

– Geaccrediteerd voor het register algemeen

– Inclusief eenvoudige maaltijd

Meer informatie of inschrijven? Klik hier