GeldAchmea bestuursvoorzitter Willem van Duin schets met volle overtuiging vandaag in Zorgvisie een doemscenario. Pure bangmakerij, de tweede natuur van zorgverzekeraars. Van Duin voorziet dat de zorgpremie moet stijgen met € 20 per maand. Het wordt onhoudbaar. Onder andere vanwege – het lachertje van de week – toegankelijkheid. Is dit de broer van Andre van Duin? Is dit cabaret? Nee, dit is werkelijk ernst en wat mij betreft de schande ver voorbij…

Robert Hoogland

Failliet

Achmea draait verlies. De standaard reflex van zorgverzekeraars als ze verlies draaien? Premie verhogen! Dat toont direct het failliet van het systeem aan. Waarom?

Zorgpremie is een verplichting, je zou kunnen zeggen een belasting. Je moet immers verzekerd zijn. Dus als je de premie opschroeft, wordt dat gewoon betaald. Weg verlies. Dat spreek je dan af met je andere grote vrienden met totaal 90% marktaandeel, georganiseerd in de vriendenclub Zorgverzkeraars Nederland. Hup verlies weggepoetst. Van Duin werkelijk een topbestuurder! Om de belachelijkheid aan te tonen, maak ik het even lekker praktisch.

Hup verlies weggepoetst

Praktisch

Stel je hebt een fysiopraktijk en het gaat wat slechter dan vorig jaar. Je doet ingewikkelde uitspraken, doet beroep op eigen onderzoek en stelt gewoon vast dat alle zorgverzekeraars jouw behandeltarief met € 10 moet verhogen. Anders wordt het fysiotherapeutisch behandelen onhoudbaar en we mogen best trots zijn op de kwaliteit en toegankelijkheid. Je kunt niet kiezen.

Je verwacht natuurlijk dat bij een zorgverzekeraar zeer kritisch wordt omgegaan met de kosten. Het is immers verplichte premie van de mensen dat je beheert. De salarissen in de zorg zijn zeer gematigd dus dan doe je uiteraard mee. Goed om eens te bekijken dacht iemand. Die vond in het jaar 2012 het volgende.

Staatssteun

De top van Achmea moest in 2012 afzien van zijn bonussen. In 2009 deed Achmea namelijk een beroep op garantstelling van de overheid, waardoor Achmea gemakkelijker geld kon lenen op de kapitaalmarkt. Staatssteun, zo besloot de wetgever, en daardoor mocht Achmea zijn raad van bestuur geen bonussen uitkeren. In 2011 kreeg een bestuurslid gemiddeld nog een bonus van €480.000. Wel stegen de vaste salarissen van gemiddeld €640.000 in 2011 tot €760.000 in 2012. Daarnaast hebben de topmannen volgens het beloningsrapport uit 2012 recht op een leaseauto ter waarde van €2,975 per maand. Dat bedrag is goed voor bijvoorbeeld een Audi A8, BMW 7 Serie of Porsche Panamera.

In 2016 – 2017 zal dat allemaal niet zijn ingeleverd.

Winstdeling

Achmea maakte volgens het jaarverslag van 2012 in dat jaar een nettowinst van € 453 miljoen. De verzekeraar keerde ook flink uit aan zijn polishouders: in 2012 kregen zij €745 miljoen aan winstdeling en bonussen. In 2011 bedroeg die post zelfs €804 miljoen.

Wat moet je hier verder nog aan toevoegen. Het is buiten alle werkelijkheid, deze mensen leven in eigen universum, zo lijkt het. Het is wat mij betreft de schande al ver voorbij, maar nee hoor niet voor de heer Van Duin. Het is eigenlijk nog veel erger: De zorgverzekeraar is erin geluisd.

Wetsvoorstel

Van Duin maakt zich zorgen over het wetsvoorstel dat de winstuitkering door zorgverzekeraars aan banden legt. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel onlangs aangenomen. Als het ook de Eerste Kamer ongeschonden passeert, heeft dit grote gevolgen voor de solvabiliteit van Achmea. Daar gaat dan 25 procentpunten vanaf. Van Duin gaat ervan uit dat het wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer komt. Hij vindt dat de politiek met het wetsvoorstel de voorwaarden heeft geschonden die Achmea heeft gesteld bij de invoering van het zorgstelsel in 2006. Anders had de particuliere schadeverzekeraar niet het particuliere vermogen ingezet voor het zorgstelsel. Van Duin wil niet speculeren over eventuele juridische stappen mocht het wetsvoorstel worden aangenomen. ‘We beoordelen dan wat onze positie is.’

Winstuitkering op zorg met een verplichte premie en ongekende salarissen en dito secundaire voorwaarden voor de bestuurders is een schandalige inzet. Maar we kunnen dus mogelijk nog wel wat meer verwachten.

En dan een ministerie van VWS dat maar roeptoetert: ‘Zinnige en zuinige zorg’ of het frame hanteert: ‘De zorg wordt onbetaalbaar’. Dat laatste is overigens bijna goed: ‘De zorgBESTUURDER is onbetaalbaar!

 

Het interview met zorgvisie en Van Duin via deze link: https://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2017/3/Achmea-voorziet-forse-stijging-zorgpremie/