Jongh & Van Osta

Bart van Osta en Robert Jongh hadden van begin af aan een hele goede klik. De klik was zelfs zó goed dat ze besloten om samen de praktijk in Rijen te runnen die Robert Jongh in eerste instantie alleen zou overnemen. Samen vertellen ze over wat hen een sterk koppel maakt en hoe ze erin slagen om een grote praktijk tot een succes te maken naast hun werkzaamheden als fysiotherapeut.

 

Tekst: Kim Roos/InFysio

Bewuste keuzes

“Onze kracht zit denk in onze gedeelde visie op ons vak”, verklaart Jongh. “Een actieve benadering. Dat is niet heel origineel, maar het is wel waar wij voor staan. Ook heel belangrijk: iedereen moet doen wat hij goed kan en wat hij leuk vindt. Je moet bewuste keuzes maken in wat je doet en vooral ook in wat je laat. Ik vind het een kwaliteit als een zorgverlener in staat is om terug te schakelen als de aanpak niet werkt. Je moet als behandelaar eerlijk zijn, op tijd een ander inschakelen die het wel kan. In eerste instantie natuurlijk een collega. Maar je moet ook verder durven te kijken dan je eigen praktijk.” De 11 medewerkers van Jongh en Van Osta hebben zich allemaal gespecialiseerd. Iedereen draagt op zijn of haar manier bij aan één van de pijlers waar de visie van de praktijk op is gebouwd.”
Duidelijk doel

Bewuste keuzes en zelfkennis lopen als een rode draad door de samenwerking van de twee praktijkeigenaren. In 2012 bleek de behuizing te krap voor hun plannen. Het praktijkpand was niet langer geschikt om hun ambities tot hun recht te laten komen. Het koppel ging met een architect om de tafel.

jongh-van-osta-img_1143-web-groot

Van Osta: “De praktijk die wij in 2008 overnamen moest een ontwikkeling doormaken. Daar hadden we mooie ideeën over, maar nog geen volledig uitgekristalliseerde concrete plannen. Ik denk dat wij een succesvolle samenwerking hebben omdat we in staat zijn om samen duidelijke doelen te stellen en de weg ernaartoe helemaal uit te stippelen. Dat gebeurde ook in de aanloop naar de nieuwe locatie. Eerst een duidelijk doel, plan en daarna pas aan de slag. We besloten om uit te gaan van de HKZ eisen. Dit concrete model bood ons een goede kapstok om de praktijkvoering aan op te hangen. Het zegt iets over het totale pakket dat je de patiënt biedt.”
Stimulerende omgeving

Jongh vult aan: “Voor we plaats namen rond de tekentafel hebben we eerst een flinke stap terug gedaan. De eerste vraag die wij onszelf stelden was: hoe komt de patiënt hier binnen? Hoe voorzien wij hem of haar van goede zorg in een veilige, positieve en stimulerende omgeving? Hoe laten we dit alles tot zijn recht komen in het pand? Alles moet aanwezig en voor iedereen goed bereikbaar zijn. En daar zijn we denk ik heel goed in geslaagd.”

Het pand beschikt over ruime behandelkamers en twee oefenzalen. Door de omvang van de praktijk kunnen de patiënten er altijd heel snel terecht. “De reacties waren en zijn nog altijd heel positief. Men is onder de indruk. De HKZ auditor gelukkig ook: die voelde meteen dat alles in de ruimtes was afgestemd om aan de kwaliteitseisen te voldoen”, aldus Jongh.
Tijd voor bezinning

Het ontwikkelen van de nieuwe praktijk en het aansluitend realiseren van de nieuwbouw hadden behoorlijk wat voeten in de aarde. Daarnaast gingen ook de audits gewoon door en moest de praktijk worden aangestuurd. Ook vóór de overname zaten de maten al niet bepaald stil. In 2008 studeerden Jongh en Van Osta beiden af aan de Vrije Universiteit Brussel. Van Osta als manueel therapeut en Jongh als sportfysiotherapeut. Na deze drukke jaren realiseerden de maten zich dat er geen ruimte meer was om na te denken over het werkveld en in te spelen op de toekomst. Daarom namen ze een jaar tijd voor bezinning.

Van Osta legt uit: “We werden zo opgeslokt door alles dat er te weinig tijd was om de ontwikkelingen in de zorgmarkt uitgebreid te bekijken. Hoewel de lange termijn doelen nog wel helder waren, werd duidelijk dat we afstand van de dagelijkse praktijk moesten creëren om de ontwikkelingen in de zorgmarkt te analyseren en de plannen daarop af te stemmen. Wat gebeurt er in de politiek? Welke ontwikkelingen spelen er bij zorgverzekeraars en welke eisen stelt de patiënt? Daarom hebben we een jaar lang ‘gehelikopterd’ boven de praktijk. We hebben er als het ware van een afstand boven gehangen en vanaf daar naar het grote plaatje gekeken. We wilden antwoord op de vragen: wat willen we eigenlijk? Maar ook: wat gebeurt er nu allemaal op ons vakgebied in breder perspectief? Wat is en wordt er de komende jaren echt belangrijk? Eén van de conclusies is dat therapie tot betere effecten leidt bij een hogere mate van therapietrouw. Daar valt een grote winst te behalen. En daarin is mogelijk een rol weggelegd bij eHealth.”

“SpotOnMedics maakte de weg naar Plus status zóveel eenvoudiger. Een jaar later was het al zo ver”

 jongh-van-osta-img_1142-web

Managementtool

Jongh en Van Osta gingen op zoek naar een manier om de praktijkvoering verder te stroomlijnen en de therapietrouw te vergroten. “De Plus status die we voor ogen hadden bleek niet zo eenvoudig haalbaar. De administratie groeide boven ons hoofd. Via kwaliteitsnetwerk Fys’Optima kwamen we voor het eerst in aanraking met het online all-in-one platform SpotOnMedics. Dit platform biedt echt een totaaloplossing voor onze praktijk. Alles zit in één systeem. Wij hebben de modules voor het EPD, financiën en personeel. Dat maakte de weg naar Plus status zóveel eenvoudiger. Twaalf maanden later was het al zo ver”, aldus Jongh.

Van Osta vervolgt: “Door de terugkoppelingen uit het systeem kunnen we beter bijsturen. De betrokkenheid van patiënten wordt groter door mogelijkheden zoals een online intake, vragenlijsten en oefenprogramma’s met herinneringen die worden verstuurd via de mail. Wij hebben meer tijd voor de patiënt omdat we minder tijd kwijt zijn aan administratie. Dat komt de therapietrouw ten goede. Bovendien is de managementinformatie gekoppeld aan de financiële administratie. SpotOnMedics is dus ook onze belangrijkste managementtool. Aan de hand van de feedback uit het systeem kunnen wij bijsturen. Het geeft echt overzicht.”
Altijd support

jongh-van-osta-img_1144-webOverstappen naar een ander EPD klinkt voor veel praktijkeigenaren als de ultieme nachtmerrie. Maar het viel enorm mee, vinden Van Osta en Jongh: “SpotOnMedics heeft ons team goed door de overstap heen begeleid. Het contact verliep aangenaam. Het jonge team achter het platform kan snel schakelen. In de opstartfase kom je natuurlijk altijd hobbels tegen. Daar kan je niet omheen. Maar er was altijd goede support. De werkwijze van SpotOnMedics is transparant en het team staat open voor onze suggesties.”
Meer tools

De komende tijd concentreren de maten zich op de implementatie van eHealth en het verder sturen van de praktijk op basis van PROMS en outcome van het kwalititeitsbeleid. Jongh sluit af: “We weten dat het onmisbaar wordt, maar we weten nog niet zo goed hoe wij het willen toepassen in onze praktijk. We zoeken nog een goede samenwerkingspartner. We staan er wel op dat het altijd gecombineerd moet worden met hands on behandeling of revalidatie. Uiteindelijk gaat het om de fysiotherapie. Onze patiënten moeten wel meer tools krijgen om zelf aan de slag te blijven. De moeilijkheid van eHealth zit ook in het uitwerken van een verdienmodel. Je kunt niet eindeloos blijven investeren, we moeten er ook iets aan overhouden. Het face-to-face product blijft uiteindelijk het belangrijkste. Dat is de kracht van ons vak.”

Robert Jongh

Robert Jongh

Bart van Osta

Bart van Osta

jongh-van-osta-logo-web