Vanuit de marketingblik viel me op dat in één van de keynote presentaties tijdens het KNGF ondernemers­event sprak over het banner-strategic-communicationsimago van de fysiotherapeut. Het imago zou niet zo goed zijn. Imago wordt hier verkeerd gebruikt. Het tegendeel is namelijk waar: het imago is goed. Miljoenen Nederlanders bezoeken de fysiotherapeut en zijn meer dan tevreden. Zelfs de zorgverzekeraar gebruikt het imago van ons beroep volop om de aanvullende verzekeringen te verkopen. Je kunt wel stellen dat fysiotherapie hét marketingmiddel voor de aanvullende verzekering is.

Het gaat dus niet om ons imago, maar we zijn zoekende naar onze identiteit. Een puberale zoektocht. Puberaal omdat een puber vaak ondoordachte acties doet om ‘erbij te horen’, dan wel af te splitsen. Voorbeeld?

Eind oktober is het keurmerk fysiotherapie live. Pijnlijk, niet omdat ik tegenstander ben van kwaliteitsontwikkeling, maar waarom positioneer je dat apart en waarom adviseer je als keurmerk op te zeggen voor het lidmaatschap KNGF/CKR? Een strategische misser in ultieme vorm. Het heeft verdacht veel van een puberaal machtspelletje.

Het keurmerk gaat alleen maar over kwaliteit. Het lidmaatschap KNGF gaat veel verder. Denk aan vakverdieping door bijvoorbeeld het aanstellen van hoogleraren, samen werken met universiteiten e.d.. Als je stimuleert leden op te zeggen bij het KNGF door een deelgebied aan te bieden dan zet je direct vakinhoudelijke ontwikkelingen onder druk! Natuurlijk zijn er altijd perikelen in een grote vereniging, maar je gooit toch niet het kind met het badwater weg?

Alle verzekeraars accepteren het keurmerk. “Hoe kan dat zo snel?”, was een vraag uit de zaal tijdens de informatiebijeenkomst van het Keurmerk. Nu moet u weten dat het bestuur van het Keurmerk wordt gevormd door ex-KNGF bestuursleden. Contacten opgedaan als bestuurslid in een vereniging zijn ingezet om ‘een samenwerking’ te sluiten. Maar tegelijkertijd wel actief adviseren op te zeggen voor het KNGF/CKR. Je eigen nest bevuilen, verdient op zijn minst niet de schoonheidsprijs!

Bij het Keurmerk Fysiotherapie is bijvoorbeeld patiënt­tevredenheid lager dan een 7 reden voor een gesprek. Ik ken ze niet praktijken lager dan een 7. Geen eisen aan bedrijfsvoering terwijl praktijken zich aansluiten. Bewust lage eisen om iedereen aan te laten sluiten. Tegelijkertijd lees je op de de website: “Met het Keurmerk Fysiotherapie kunt u zichtbaar maken dat u actief met de kwaliteit van zorg bezig bent.” Ik dacht gelijk: Nu niet?

De allergrootste schade. De zorgverzekeraar krijgt opnieuw (gratis) een stok om mee te slaan. Contractonderhandelingen in 2016 zien er dan waarschijnlijk zo uit: Zorginkoper: “Wilt u een contract? U heeft alleen CKR, voor een contract moet u ook Keurmerk hebben.” En daar gaan we weer, minder keuzevrijheid, meer kosten tegen een gelijk tarief! Een identiteitscrisis van jewelste.

RobertOverigens vakinhoudelijke kwaliteit is geen onderscheidende waarde voor cliënten. Interne kwaliteit is belangrijk, moet kloppen, maar daar wordt vanuit gegaan. Eenvoudig omdat mensen het niet kunnen beoordelen. Daar gelden hele andere klantwaarden. Als je de klantwaarden bekijkt, zijn we een sterke
1e lijnsvoorziening.

Twijfel intern prima, discussies zijn noodzakelijk en een kritische grondhouding vereist. Maar naar buiten zijn we de beroepsgroep fysiotherapie! Dat is een enorme kracht en een sterke beweging!

Robert Hoogland