Ondertekening1

Marco Vonk (Matrix Fitness) rechts en John van Heel (links)

Matrix Fitness ondertekende het convenant Bewegen is Medicijn. “Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op Health, Value & Sharing”, aldus Marco Vonk, Matrix Fitness. “Wij zetten ons graag in om de boodschap van Bewegen is Medicijn te verspreiden en kennis te delen.”

Het is bewezen dat bewegen direct van invloed is op onze gezondheid en de snelheid waarmee we verouderen. Het initiatief Bewegen is Medicijn gaat de strijd tegen inactiviteit aan. Het roept beweeg- en leefstijl professionals en zorgorganisaties op om te ondersteunen. We zitten teveel en we bewegen te weinig. Dat is de primaire oorzaak van de meeste welvaartziekten. Daarom riep Philippe Roux van de Europese Commissie de sportbranche op om te helpen de inactiviteit te bestrijden. “Als fitnessleverancier kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de bestrijding van inactiviteit door onze achterban hierbij te betrekken. Als inactiviteit toeneemt, dan raakt dat ons natuurlijk ook vroeg of laat. Tevens hebben alle marktpartijen een verantwoordelijkheid in gezondheidsbevordering, wij ook!”, aldus Marco Vonk. Sportcentra, personal trainers en fysiotherapeuten die meedoen met Bewegen is Medicijn ontvangen kosteloos een Bewegen is Medicijn e-learning programma met daarin de internationale beweeg- en preventierichtlijn van de World Health Organization. Als iedereen deze richtlijn toepast, dan vermindert het risico op chronische aandoeningen met meer dan 50%.

www.matrixfitness.nl