Dit voorwoord is bijzonder dubbel. Het begint al bij

de titel van dit voorwoord.

Zo wordt vandaag bekend dat Orbis en Atrium MC, ziekenhuizen in Limburg, mogen fuseren van de banken. Er was al toestemming in 2012 van de ACM, maar financieel moesten nogal wat obstakels genomen worden. Goed dat hetnu wel lukt, de ziekenhuiszorg blijft daarmee bereikbaar.

Maar nu beginnen de zorgverzekeraars te morren onder het mom fusies is een zorgelijke ontwikkeling. Dezelfde verzekeraars die talloze malen zelf fuseerden, twijfelen. Verzekeraars noemen dit kwaliteit en patiëntbelang.

Of wat te denken van het lokaal regelen van de zorg. Zorg dichtbij daar kan niemand op tegen zijn, maar de inhoud rammelt. Zo sluiten spoedeisende hulpposten en moeten (regionale) ziekenhuizen zich specialiseren. Zo kun je nu wel terecht voor oncologie in je vertrouwde ziekenhuis, maar voor neurologie moet je 3 keer zo ver reizen. Gemeenten gaan het ‘overnemen’, maar zijn zo onzeker dat ze adviesbureaus inhuren, nu al voor 25 miljoen (is zorggeld). Gemeenten reserveren ook alvast geld voor 2015 (ook zorggeld). De boodschap eind 2015? De zorg is duur, onhoudbaar!

Volksgezondheid wordt geleid door een VVD minister. De VVD met liberalisme in het DNA en zelfs vrijheid in de partijnaam, maar niet zo vrij als het gaat om het recht op vrije artsenkeuze? Als je meer betaalt voor je restitutiepolis dan weer wel. Je zou denken dat de coalitiepartner PvdA dit niet kan ‘verkopen’ aan haar achterban. De reden dat PvdA enorm verliest? We hebben de EU nodig voor het handhaven van dit recht. Het recht ontnemen blijkt dwars in te gaan tegen basiswetgeving.

De fysiotherapie is een belangrijkste eerste lijnszorg met veel kennis, een registratiesysteem is extreem goedkoop en levert veel op als het gaat om beperking van persoonlijk leed en (macro)economische schade. Tegelijkertijd worden tarieven verlaagd (niet geïndexeerd) en zijn contracten enorm dwingend. We vormen slechts 1% van de totale zorgpot.

Wat echt niet kan is dat in verschillende contracten staat omschreven dat de contractant (fysiotherapeut) het beleid van de verzekeraar niet met de gecontracteerde (patiënt) mag bespreken. Ik dacht voor 2015, maar het blijkt ook al in 2014 van kracht te zijn. Ik ben geen jurist, maar zou wel graag een jurist consulteren met de vraag of dit artikel wel kan. Iets van vrijheid van meningsuiting of zo? Dat kun je niet alleen, maar moeten we als collectief doen. Deels is dat verankerd in het KNGF, maar een belangrijk deel ligt ook bij onszelf.

Ondanks contracten en financiën hebben we afgelopen zaterdag weer een mooie groep fysiotherapeuten gezien die, onder leiding van Carl Askling, onze Masterclass Hamstr ingletsel hebben gevolgd. Focus op de inhoud van een heel mooi beroep! Daarin zijn we als fysiotherapeuten ongewoon goed!