In de fysiotherapie wordt voor waarnemingen veel gebruik gemaakt van tijdelijke contracten. Door de nieuwe arbeidswetgeving is hierin veel veranderd. Een uitleg.

 

Tekst: Jeroen Klemann
De nieuwe wet wil meer balans brengen in flexibiliteit en zekerheid. Aan de ene kant worden de mogelijkheden om flexibele contracten te geven beperkt, maar het ontslaan van vaste medewerkers zou eenvoudiger moeten zijn. Helaas is dit laatste niet gelukt met de nieuwe wet, uit onderzoek blijkt dat het juist moeilijker is voor midden- en kleinbedrijven om vaste medewerkers te ontslaan.

Beperking flexibiliteit

U mag 3 tijdelijke contracten afsluiten. Een 4e contract wordt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Pas als iemand meer dan 6 maanden niet bij u heeft gewerkt, mag u opnieuw gaan tellen (de keten van contracten wordt pas onderbroken na 6 maanden). De totale tijdsperiode (inclusief de onderbrekingen) mag niet langer zijn dan 2 jaar.

In de praktijk

Een situatie die vaak voorkomt bij waarnemingen in de fysiotherapie.

Situatie 1

  1. Eerste waarneming in de zomer van 1 juli tot 15 augustus
  2. Waarneming in de kerstvakantie van 15 december tot 4 januari
  3. Waarneming voor de wintersport van 4 tot 11 februari
  4. Waarneming in de zomer van 4 juli tot 20 augustus

Helaas blijkt het laatste contract voor onbepaalde tijd te zijn. Het is het 4e contract zonder dat er tussen de contracten een periode van meer dan 6 maanden zit.

Situatie 2

  1. Zwangerschapswaarneming van 1 mei tot 1 september
  2. Dit wordt verlengd omdat er nog wat uren beschikbaar zijn tot 1 maart
  3. Dan blijkt het toch nog druk te zijn in de praktijk er wordt er een tijdelijk contract voor 1 jaar afgesproken van 1 juni tot 31 mei.

Helaas is dit laatste contract, een contract voor onbepaalde tijd omdat de totale tijdsduur langer is dan 2 jaar.

Dus als u dit niet goed bijhoudt, dan kan blijken dat u plotseling iemand voor onbepaalde tijd in dienst heeft. Sommige CAO’s bieden meer flexibiliteit, zoals de CAO uitzendwezen, waar u iemand maximaal 5½ jaar flexibel kunt inzetten. Ook heeft de minister toestemming gegeven om voor seizoensarbeid de onderbrekingstermijn terug te brengen naar 3 maanden, maar dit geldt niet voor de fysiotherapie.