leestijd ongeveer 3 minutes

Arrogantie²

Kortgeleden raakte ik betrokken in een Facebook discussie. Vaak erg waardevolle discussies. In deze discussie bracht een collega zijn praktijkcasus in rondom (uiteraard zou ik zeggen) de behandelindex. Eerst wat…..

leestijd ongeveer 12 minutes

Wanneer ketens niet verbinden

Classificatie open en gesloten keten voldoet niet Dit opiniërend stuk beargumenteert dat het gebruikelijk classificeren van beweging in open of gesloten keten niet voldoet en ons afleidt van het echte…..

leestijd ongeveer 6 minutes

Arterieel compressiesyndroom

Schouder in beeld   Arteriële bloedstroombeperkingen worden het meest geassocieerd met arteriosclerose. De signalen en de symptomen manifesteren zich later in het leven met cardiovasculaire risicofactoren zoals hypertensie, hypercholesterolaemie, roken,…..

leestijd ongeveer 2 minutes

Tijdelijke contracten, nieuwe regels

In de fysiotherapie wordt voor waarnemingen veel gebruik gemaakt van tijdelijke contracten. Door de nieuwe arbeidswetgeving is hierin veel veranderd. Een uitleg.   Tekst: Jeroen Klemann De nieuwe wet wil…..

leestijd ongeveer 1 minute

WHO en positieve gezondheid

De WHO definieerde in 1948 gezondheid als ‘een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken’. Nu, 68 jaar verder, is…..